Mikor?

Mit?

Hol?

Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeuma – Esztergom

Kiállítás

Esztergom
Nyitvatartás
Hétfő:
átmenetileg zárva
Kedd:
átmenetileg zárva
Szerda:
átmenetileg zárva
Csütörtök:
átmenetileg zárva
Péntek:
átmenetileg zárva
Szombat:
átmenetileg zárva
Vasárnap:
átmentileg zárva


Esztergom
Nyitvatartás
Hétfő:
átmenetileg zárva
Kedd:
átmenetileg zárva
Szerda:
átmenetileg zárva
Csütörtök:
átmenetileg zárva
Péntek:
átmenetileg zárva
Szombat:
Vasárnap:
átmentileg zárva

Múzeumunk története

A múzeum törzsgyűjteményének alapját a volt Esztergomi Szent Benedek Rendi Főgimnázium 1860-as évektől regisztrált régiség- és éremgyűjteménye, Knauz Nándor püspök és más gyűjtők (Rényi Rezső, Némethy Lajos, Brenner Ferenc, Einczinger Ferenc, Reviczky Elemér stb.) régiséggyűjteményei képezték. Ferenczy Jákó bencés igazgató 1875-ben alapította meg a helyi „Múzeum Egyletet”. 1891-92-ben Récsey Viktor és Knauz Nándor már jelentős ásatásokat végzett Esztergom területén. 1894-ben, Knauz Nándor felhívására alakult meg az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat amelynek célja:„Esztergomban és vidékén (Esztergom-, Bars- és Hont megyékben) lévő őskori, ó- és középkori régiségek felkutatása és gyűjtése ajándékozás, vásárlás, becserélés és ásatások eszközlése útján s azoknak a társulat székhelyén alapítandó régiségtárban való közszemlére s tudományos czélra szolgáló rendszeres felállitása. A történelmi kutatás az illető vidék első sorban Esztergom megye és város monographiájának előkészítésére és megírására irányul.”

1913 és 1933 között különböző épületekben működött a múzeum, amely ekkor visszaköltözött a Bibliotheka épületébe, ahol 1989-ig maradt.

A II. Világháború után államosították a gyűjteményt, (ekkor kapta a „Balassa Bálint Múzeum” elnevezést), amelynek élére Zolnay Lászlót nevezték ki (1951-1959), akit Nagy Zoltán követett (1961-1969). Nevezettek működésük idején szakmai felügyeletet gyakoroltak a többi egyházi gyűjtemény (Keresztény Múzeum, Kincstár) fölött is, sőt 1961-től az egyházi tulajdonban lévő egykori királyi palota feltárt és látogatható épületegyüttesét is államosítva, azt a Balassa Bálint Múzeumhoz csatolták. (Az esztergomi királyi várpalota feltárása és helyreállítása eredményeként 1938-ban létrejött kiállítási hely a várban 1961-ig egyházi kezelésben volt, 1961 — 1963 között tartozott a Balassa Bálint Múzeumhoz. 1963-tól a Vármúzeum önálló múzeumként működik, az esztergomi Vár területére kiterjedő kutatási területtel.) (Intézményünk Nagy Zoltán vezetésével egységes múzeumként működött – 1964-ig, amikor a megyei múzeumi szervezetek kialakulásával egy időben a Művelődésügyi Minisztérium és a Komárom megyei Tanács közös megállapodása szerint – a régészeti feltárások és helyreállítás idejére – a királyi palotát Vármúzeum néven a Minisztérium kezelésébe vonták, de a korábbi igazgató továbbra is mindkét intézmény vezetője maradt.)

1969-2012-ig, több mint 40 éven át dr. Horváth István régész volt a Balassa Bálint Múzeum igazgatója. 2012 májustól-2013. januárig dr. Tari Edit régész vezette az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumba történő beolvadásig.

2013. január 1-től egy kormányhatározatot követően megszűnt múzeumunk önállósága, és a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik tovább, egységben a MNM Vármúzeumával. Új neve: MNM Balassa Bálint Múzeuma. Rezi Kató Gábor igazgatása alatt ismét összevonják a Balassa Bálint Múzeumot és a Vármúzeumot.

1968-ban a múzeum megkapta a vízivárosi „Régi Vármegyeházát” („B”-épület: Pázmány Péter u. 13.). A középkori alapokra épített egyemeletes barokk épületben kapott helyet a múzeum legjelentősebb anyaga a régészeti gyűjtemény, a restaurátor műhelyek és a kiállítások.

1987-89 között a Víziváros főterén lévő copf stílusú egyemeletes lakóházat is múzeumi célra átalakítva végleges helyet kapott a múzeum többi gyűjteménye és irodái is, amelyek 1990-ben foglalták el mai helyüket („A”-épület: Mindszenty tér 5.).

Múzeumunk jelenlegi gyűjtőterülete Komárom-Esztergom megye keleti harmada, – azaz a történeti Esztergom vármegye Dunától délre eső fele. Legfőbb tevékenysége – múltjából és helyzetéből adódóan: a régészet, helytörténet és néprajz területére terjed ki, de természettudományos és képző-, valamint iparművészeti gyűjteménye is jelentős. 

Gyűjteményeinek állománya 2012. december 31-én: 220 000 darab.

2008 óta folyik intenzív múzeumpedagógiai foglalkozás intézményünkben, történelmi versenyek, kihelyezett történelem órák, kézműves foglalkozások stb.

A Balassa Bálint múzeum 2006-ban kivált  a megyei múzeumi hálózatból és Esztergom városa vállalta fenntartását. A város adósságrendezési eljárása miatt 2011-ben ellehetetlenült a múzeum további városi fenntartása, így 2012. január 1-től állami tulajdonba került, új fenntartója a Komárom-Esztergom megyei Intézményfenntartó Központ (Tatabánya) lett.

A múzeum kiállításaival, rendezvényeivel, munkatársainak közéleti szerepvállalásával fontos szerepet játszik Esztergom város és a megye kulturális, tudományos és közművelődési életében.

forrás:www.balassamuzeum.hu, facebook.com/balassamuzem

További látnivalók

Dunakanyar Falatozó – Nagymaros
Gasztro
MEGNÉZEM!
Zsengélő Café – Verőce
Gasztro
MEGNÉZEM!
KóborMacska Fogadó – Verőce
szállás
MEGNÉZEM!
MUTASD AZ
ÖSSZES LÁTNIVALÓT!
Impresszum